Poľovnícke združenie Ľupčianka
Facebook YouTube

Členská základňa

 

V Ý B O R     P O Ľ O V N Í C K E H O     Z D R U Ž E N I A    Ľ U P Č I A N K A

 

Predseda a štatutárny zástupca Podpredseda, Brigádnický referent Poľovný hospodár Tajomník a štatutárny zástupca Finančný hospodár  Kynologický referent

Strelecký

referent

Ing. Matej Ondrejka Štefan Chalupka Hegedúš Jozef Ing. Vladimír Juráš ml. Ing. Zdeno Moník Bartík Martin Ing. Horváth Milan       

 

 

D O Z O R N Á    R A D A

 

Priesol Roman ( Predseda dozornej rady ) Ing. Ivan Gašinec ( Člen dozornej rady ) Vladimír Hegedúš ml. (Člen dozornej rady )

 

 

P O Ľ O V N Á    S T R Á Ž

 

01. Hegedúš Jozef  04. Hegedúš Vladimír ml. 07. Chalupka Štefan 10. Tholt Jaromír 13. Ondrejka Matej Ing. 16. Ondrejka Jozef Ing.
02. Kráľ Matúš 05. Kaciáň Ľubomír 08. Bartík Martin 11. Frič Ľubomír 14.

Priesoľ Roman

17. Horvát Milan Ing.
03. Kohút Igor  06. Smitek František 09. Pethő Peter Ing.  12. Juráš Vladimír Ing. ml. 15. Vitáliš Milan Ing. 18. Gálfy Jozef Ing.
19.   20. -------------------------- 21. --------------------- 22. --------------------- 23. --------------------------- 24. --------------------------

 

S P R Á V C O V I A    C H Á T

 

C H A T A    S L A T V I N S K Ô C H A T A    S O L I S K O C H A T A     T L S T Á C H A T A    M A G U R A  C H A T A    R A M Ž E N Ô 
Chalupka Štefan, Juráš Vladimír, ml. Tholt Jaromír  Ondrejka Matej Ing. Horvath Milan Ing. Juráš Vladimír ml. Ing.
Šturek Jano Husarčík Jozef  Frič Juraj  Hegedúš Vladimír st. Šlachtovký Karol Ing.

 

 

Č L E N S K Á    Z Á K L A D Ň A

 

                                                  Č E S T N Ý   Č L E N O V I A                                                                                        Č A K A T E L I A

 

Kačaliak Viliam Prísažný Štefan ------
----- Gašinec Filip --------
dnes je nedeľa, 3. december 2023, meniny má Oldrich, spln: 27. november 2023, dnes východ slnka: 07:16, dnes západ slnka: 15:49
 PoUtStŠtPiSoNe
48----
1
2
3
49
4
5
Posled. štvrť
6
7
8
9
10
50
11
12
13
Nov
14
15
16
17
51
18
19
Prvá štvrť
20
21
22
23
24
52
25
26
27
Spln
28
29
30
31
Počet návštev: 399213