Poľovnícke združenie Ľupčianka
Facebook YouTube

Aktuality

OZNÁMENIE
Vzhľadom na nízky záujem súkromných vlastníkov poľnohospodárskej pôdy, ktoré sú súčasťou uznaného poľovného revíru PZ Ľupčianka, o náhradu za užívanie revíru, vyhlasujeme nový termín na vyplácanie podielov za roky 2014 a 2015.

Na základe uznesenia zo zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri Partizánska Ľupča, konaného dňa 27.11.2013 v obci Partizánska Ľupča, uznaného rozhodnutím bývalého Lesného úradu v Liptovskom Mikuláši zo dňa 16.6.1994

Finančný hospodár Slovenského poľovníckeho zväzu, Poľovníckeho združenia ĽUPČIANKA Partizánska Ľupča, IČO: 31941991, týmto na základe poverenia výboru Poľovníckeho združenia ĽUPČIANKA, oznamuje drobným vlastníkom poľovných pozemkov - poľnohospodárskej pôdy zahrnutej do výmery poľovného revíru PZ ĽUPČIANKA, že finančný hospodár poľovníckeho združenia ĽUPČIANKA vykoná úhradu náhrady za užívanie revíru pre drobných vlastníkov pôdy poľovnej plochy
dňa 14.12.2015
v čase od 10:00 do 16:00 hod
na obecnom úrade v Partizánskej Ľupči

Náhrada za užívanie poľovného revíru bola zhromaždením vlastníkov poľovných pozemkov určená dohodou podľa zaradenia revíru do bonitnej triedy IV., sumou ustanovenou v „Sadzobníku na výpočet nájomného za poľovné pozemky, pre hlavné druhy lovnej zvery za 1 ha ročne v eurách, ktorí je Prílohou č.2 súčasného zákona o poľovníctve číslo 274/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov sumou:
1,12 EUR / jedno euro a dvanásť centov / za ha poľovnej plochy / TTP, les/

Zoznamy vlastníkov a na nich pripadajúce výmery má užívateľ poľovného revíru pri vyplácaní k dispozícii. V prípade zmeny vlastníka oproti zoznamu, je oprávnený nástupca povinný predložiť aktuálne listy vlastníctva o jeho vlastníctve , nadobúdajúci titul , / zmluva, dedičské rozhodnutie... / preukazujúci, že je právnym nástupcom pôvodného vlastníka pozemkov zapísaného v zozname. Pre vyplatenie náhrady za užívanie poľovného revíru je potrebné zo sebou doniesť originál, alebo úradne overenú kópiu listu vlastníctva.

Toto oznámenie bude vyvesené na úradných tabuliach na obecných úradoch: Ivachnová, Partizánska Ľupča, Liptovský Michal a Malatíny po dobu 27 pracovných dní.

V Partizánskej Ľupči dňa 16.11.2015

Ing. Matej Ondrejka
/ finančný hospodár PZ Ľupčianka/Na obecnej tabuli vyvesené dňa ....................... 2015

zvesené dňa ......................... 2015

dnes je štvrtok, 23. január 2020, meniny má Miloš, spln: 10. január 2020, dnes východ slnka: 07:22, dnes západ slnka: 16:26
 PoUtStŠtPiSoNe
1--
1
2
3
Prvá štvrť
4
5
2
6
7
8
9
10
Spln
11
12
3
13
14
15
16
17
Posled. štvrť
18
19
4
20
21
22
23
24
Nov
25
26
5
27
28
29
30
31
--
Počet návštev: 237107