Poľovnícke združenie Ľupčianka
Facebook YouTube

Lov a ochrana

Čas lovu podľa § 71 vyhlášky 344/2009 Zz. sa ustanovuje takto:

 

Čas lovu § 71

(1) Čas lovu sa ustanovuje takto:

 

a) srstnatá zver

1. zajac poľný od 1. novembra do 15. januára; lov sokoliarskymi dravcami od 1. septembra do 31. decembra,

2. králik divý od 1. septembra do 31. decembra,

3. ondatra pižmová od 1. októbra do 15. apríla,

4. kuna lesná a kuna skalná od 1. septembra do konca februára,

5. jazvec lesný od 1. septembra do 30. novembra,

6. vlk dravý od 1. októbra do 31. januára okrem území

a) v okrese Rožňava a Košice-okolie na území národného parku Slovenský raj vrátane územia západne od štátnej cesty od obce Háj cez obec Turňa nad Bodvou až po hraničný priechod Dvorníky,

b) v okrese Čadca na území severovýchodne od štátnej cesty od hraničného priechodu Bumbálka po obec Makov a severozápadne od rieky Kysuca a jej ľavostranného prítoku – potoka Oščadnica až po obec Oščadnica, od obce Oščadnica je územie ďalej ohraničené južnou hranicou katastrálneho územia obce Oščadnica až po štátnu hranicu s Poľskou republikou,

7. diviak lesný, diviačica od 16. júla do 31. decembra, diviača a lanštiak po celý rok,

8. daniel škvrnitý od 1. septembra do 15. januára, danielka a danielča od 16. augusta do 31. decembra,

9. jeleň európsky a jelenča od 16. augusta do 15. januára, jelenica od 16. augusta do 30. novembra,

10. jeleň sika od 1. septembra do 31. decembra,

11. pasrnec bielochvostý od 1. septembra do 31. decembra,

12. srnec hôrny od 16. mája do 30. septembra, srna a srnča od 1. septembra do 31. decembra,

13. muflón lesný od 1. augusta do 15. januára, muflonka a muflónča od 1. augusta do 31. decembra; muflón samec vo zverniciach celoročne,

14. šakal zlatý od 1. septembra do 31. januára,

15. kamzík vrchovský alpský od 1. septembra do 31. decembra,

16. líška hrdzavá celoročne,

17. medvedík čistotný celoročne,

18. psík medvedíkovitý celoročne,

19. tchor tmavý od 1. septembra do konca februára,

20. norok severoamerický celoročne,

21. nutria riečna celoročne,

 

b) pernatá zver

1. jariabok hôrny kohút od 1. októbra do 15. novembra,

2. morka divá kohút od 15. marca do 15. mája; obe pohlavia od 1. októbra do 31. decembra,

3. bažant poľovný kohút od 1. novembra do 15. január, v bažantniciach od 1. októbra do 28. februára; lov sokoliarskymi dravcami obe pohlavia od 1. septembra do 31. decembra,

4. bažant jarabý kohút od 1. októbra do 31. decembra, v bažantniciach od 1. septembra do konca februára, 5. jarabica poľná od 16. septembra do 15. októbra,

6. kuropta horská od 16. septembra do 31. decembra,

7. holub hrivnák od 1. augusta do 31. októbra,

8. hrdlička záhradná od 1. augusta do 31. decembra,

9. lyska čierna od 1. októbra do 16. januára,

10. sluka lesná od 1. októbra do 31. novembra,

11. hus divá, hus poľná a hus bieločelá od 1. októbra do 31. januára,

12. kačica divá od 1. septembra do 31. januára,

13. chochlačka sivá od 1. októbra do 15. januára,

14. chochlačka vrkočatá od 1. októbra do 15. januára,

15. havran čierny od 1. júna do konca februára,

16. sojka škriekavá od 1. júna do konca februára,

17. straka čiernozobá od 1. júna do konca februára,

18. vrana túlavá od 1. júna do konca februára.

 

(2) Ak deň pred prvým dňom času lovu alebo deň po poslednom dni času lovu pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, možno
loviť aj v tento deň.


(3) Vo zverniciach možno lov zveri, na ktorej chov zvernica slúži, vykonávať aj od 1. januára do 31. januára.


(4) Súhlas užívateľa poľovného revíru na lov zveri, ktorá nepodlieha poľovníckemu plánovaniu, sa v povolení na lov vyznačuje len ako alternatíva „áno/nie“.

 

Ďalšie ustanovenia:

* nechránia sa tieto druhy zveri: líška hrdzavá, medvedík čistotný, psík medvedíkovitý, norok severský a nutria riečna ( celoročný odstrel)
* ak deň pred prvým dňom času lovu alebo deň po poslednom dni času lovu pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, možno loviť aj v tento deň
* vo zverniciach možno lov zveri, na ktorej chov zvernica slúži, vykonávať aj od 01. januára do 31. januára
* v samostatných a uznaných bažantniciach možno loviť celoročne kunu lesnú, kunu skalnú, jazveca lesného, sojku škriekavú, havrana čierneho, čajku smejivú, straku   čiernozobú a vranu túlavú
* na plôdikových rybníkoch a rybníkoch s chovom násadových rýb možno loviť aj čajku smejivú po celý rok a na ostatných rybníkoch od 01. augusta do 30. novembra
* v poľovných lokalitách tetrova hoľniaka, tetrova hlucháňa a v poľovných revíroch s plánovaným chovom jarabice poľnej možno loviť celoročne sojku škriekavú, kunu     skalnú, kunu lesnú, straku čiernozobú a vranu túlavú
* loviť sliepku bažanta poľovného možno len v bažantniciach, kde sa vypúšťajú umelo odchované bažantie kurčatá alebo dospelé jedince – sliepky, loviť ju možno od     01. októbra do konca februára.

 

dnes je sobota, 25. máj 2024, meniny má Urban, spln: 23. máj 2024, dnes východ slnka: 04:46, dnes západ slnka: 20:33
 PoUtStŠtPiSoNe
18--
1
Posled. štvrť
2
3
4
5
19
6
7
8
Nov
9
10
11
12
20
13
14
15
Prvá štvrť
16
17
18
19
21
20
21
22
23
Spln
24
25
26
22
27
28
29
30
Posled. štvrť
31
--
Počet návštev: 437018