Poľovnícke združenie Ľupčianka
Facebook YouTube

PZ Ľupčianka oslávilo 60. výročie

Od nepamäti býva zvykom, že už či človek, alebo organizácia si 60. rokov života, alebo trvania pripomenú menšou, či väčšou oslavou. Aj naše poľovnícke zduženie si v tomto roku pripomenulo už 60. rokov organizovaného poľovníctva v našej obci. Dovolím si teda, Vážení spoluobčania, Vás touto formou preniesť do histórie nášho poľovného zduženia tak, ako nám tieto udalosti zapísal náš kronikár Rinaldo Drengubiak. Práve on ich zaznamenal od posledného zverostrážcu v Ľupčianskej doline p. Jána Laučíka z Magurky. Obaja nás už síce opustili, ale kto ich poznal, isto mi dá za pravdu, že to boli odborníci, ktorí sa poľovníctvu rozumeli.
 


Správu nad horou aj poľom mal aj začiatkom 20. storočia Nemecko –ľupčiansky lesný komposesorát. Ten výkon práva prenajímal licitáciou. Poľnú časť revíru a prednú časť hory prenajímali miestni občania. Hlavnú dolinu, zväčša páni. V rokoch 1919 – 1921 poľovali ľupčianski páni – Lubry, Krčméry, Krno, Belopotocký a ich hostia. Potom do roku 1939 to bol fabrikant Rondor a nemecký barón Kirshof. Od roku 1939 do 1946 svoj revír mal majiteľ kožiarskych závodov v Lipt. Mikuláši, Andrej Žuffa, tento prepustil revír firme Kablo-Gumo. V tomto období tu poľovali najmä nemeckí dôstojníci. Od roku 1946 to bol posledný nájomník, továrnik, p. Pribík. Po februári 1948, čiže keď sa k moci dostala KSČ došlo k znárodneniu majetku. Týkalo sa to aj výkonu práva poľovníctva. Správu nad lesmi prevzal novovytvorený podnik, československé štátne lesy a majetky. Začali sa zakladať poľovnícke spoločnosti. Začiatkom roku 1949 vzniká v našej obci Poľovnícka spoločnosť Brynzovec. Jej členmi sú miestni občania, prevažne lesní robotníci. Počet členov, ktorí túto spoločnosť založili bol 21. Prví funkcionári boli predseda Ján Krížovský, poľovný hospodár Anton Husarčík, pokladník p. Jób, členovia František Morava, Jozef Hegedúš st., Ladislav Paško, Jozef Jacko, Ján Kúkol, Bélo Chalupka, Samuel Gálo, horári – p. Gabzan, Emil Kohút, Gustáv Beňo, Jozef Gálfy, Jozef Královenský, František Richter.

Postupom času sa stav zvyšoval. Napr. v roku 1957 bol počet členov 45. V roku 1962 vyšiel nový zákon o poľovníctve a bolo vytvorené PZ-Magura Partizánska Ľupča. Už v tomto čase bol predsedom Viliam Zvara st. a poľovným hospodárom bol Gustáv Beňo. Vo funkcii tajomníka pôsobili František Morava, Viliam Kačaliak, Rinaldo Drengubiak a pokladníkom bol Dr. Miroslav Dúbravka až do roku 1993. Gustáv Beňo bol poľovným hospodárom do roku 1975. Od tohto roku, až do dnešného dňa je poľovným hosopodárom Vladimír Hegedúš st. Po roku 1989 znovu dochádza k zmenám. V roku 1991 bol obnovený lesný komposesorát v našej obci, ktorý znovu prevzal správu majetku, včetne výkonu práva poľovníctva. Akceptoval zmluvu o prenájme, ktorú sme mali uzatvorenú so štátnymi lesmi do konca roka 1993. Od roku 1994 bol vytvorený nový poľovný revír – Ľupčianka. Po viacerých jednaniach sa nám podarilo dohodnúť a uzavrieť zmluvu o prenájme revíru. Bolo založené nové PZ-Ľupčianka a to dňa 16.6.1994, ktoré existuje dodnes a má právoplatne uzavretú zmluvu do konca roka 2013. Toľko v krátkosti z histórie.

Šesťdesiate výročie vzniku sme si pripomenuli dňa 12.9.2009, za účasti rodinných príslušníkov a aj bývalých starších členov. Sme radi, že tejto akcie sa zúčastnil aj jediný žijúci zakladajúci člen, František Morava, ktorý sa onedlho dožíva krásneho životného jubilea 86 rokov. Takže Ferko, všetko dobré od ľupčianskych poľovníkov.

Spomienku osláv sme začali Svätohubertskou sv. omšou, ktorá bola odslúžená v rím. kat. kostole Sv. Matúša. Celebrovali ju : za evanjelickú cirkev kaplán Mgr. Ján Molčan a za katolicku cirkev farár Michal Regec. Využívam ešte raz možnosť a takto sa v mene všetkých, zúčastnených, chcem obom poďakovať za pekný – duchovný zážitok. Po službách sa uskutočnilo stretnutie zástupcov majiteľov revíru, starostov obcí a členov združenia, ktorým boli odovzdané pamätné listy. Po spoločnej večeri sa o dobrú náladu postarala lúžňanská dychovka – Lúžňanka s kapelníkom, našim tajomníkom, Vinckom Mraznicom.

Pevne verím, že aj naši mladší členovia, ktorí budú mať možnosť poľovať, sa vynasnažia, aby sa dobré meno ľupčianskych poľovníkov udržalo v povedomí nielen poľovníckej, ale aj nepoľovníckej verejnosti.

LOVU ZDAR !
Za PZ Ľupčianka – predseda, Viliam Husarčík

dnes je nedeľa, 21. júl 2024, meniny má Daniel, spln: 21. júl 2024, dnes východ slnka: 05:01, dnes západ slnka: 20:37
 PoUtStŠtPiSoNe
27
1
2
3
4
5
6
Nov
7
28
8
9
10
11
12
13
14
Prvá štvrť
29
15
16
17
18
19
20
21
Spln
30
22
23
24
25
26
27
28
Posled. štvrť
31
29
30
31
----
Počet návštev: 448923